traduzionigiuratelegali
logo traduzioni&interpretariato nero senza ombra

GODZINY SEKRETARIATU

KIM JESTEM

INFORMACJE

ŁĄCZNOŚĆ

Rzym

Via Domenico Chelini nr. 10

(kwadrat Euklidesa)

00197 Rzym

Anzio

CC ANTEO

Viale Antium 6

00042 Anzio

telefon: + 39 335 6012967 - 329 1058521

faks: 06 86931484


e-mail: info@traduzionieinterpretariato.it

7:30 - 13:00 / 15:00 - 19:00

7:30 - 13:00 / 15:00 - 19:00

7:30 - 13:00 / 15:00 - 19:00

7:30 - 13:00 / 15:00 - 19:00

7:30 - 13:00 / 15:00 - 19:00

8.00 - 10.30

Zamknięte

dr Natalii Wiśniosz Casprini

Ekspert techniczny Sądu Zwyczajnego w Rzymie

NIP 13704681009

Prawa autorskie 2021 @ Twojastrona.com

Wszystkie prawa zastrzeżone

Ł

M

M

G

w

S

D

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE POLSKI WŁOSKI ANGIELSKI


mgr Natalia Wiśniosz Casprini

Tłumacz przysięgły języka polskiego włoskiego i angielskiego w Rzymie

32890902s0

Tłumacz przysięgły: kim jest i czym się zajmuje

 

Tłumacz przysięgły to osoba upoważniona do tłumaczenia dokumentów urzędowych. Jest to osoba kompetentna, wyspecjalizowana w sektorze prawniczym, która gwarantuje autentyczność i ważność tłumaczenia. Bierze ona pełną odpowiedzialność za błędy wynikające z tłumaczenia, a przekład potwierdza przed uprawnionym urzędnikiem sądowym. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o usługach tłumaczeń przysięgłych oferowanych przez tłumacza przysięgłego.

 

 

 

 

Tłumaczenie przysięgłe: co to jest i jak działa


Tłumaczenie przysięgłe to profesjonalna usługa tłumaczenia urzędowego, której moc prawną uzyskuje się na podstawie przysięgi złożonej przed referentem sądowym, sędzią pokoju lub notariuszem. Zadaniem tłumacza przysięgłego jest przetłumaczenie dokumentu lub zaświadczenia, zapewnienie zgodności z tekstem oryginalnym oraz poświadczenie jego autentyczności.

Tłumaczenia przysięgłe mogą być wymagane dla każdego rodzaju dokumentu, który wymaga poświadczenia prawnego, przez tłumacza wpisanego do rejestru Konsultantów Technicznych przy Sądzie Powszechnym we Włoszech. Tłumaczenie przysięgłe ma skuteczną moc prawną i jest rejestrowane numerem protokołu w Sekretariacie Ekspertyz i Tłumaczeń Przysięgłych.

Tłumaczenie przysięgłe jest niezbędne do przedstawiania zagranicznym instytucjom, organom lub służbom państwowym dokumentów urzędowych w języku innym niż język oryginału. Jest to zatem poświadczenie, w sposób przewidziany prawem, zgodności tłumaczenia z oryginalnym tekstem.

Istotne jest rozróżnienie między tłumaczeniem przysięgłym, legalizacją lub Apostille, które mogą być wymagane w zależności od rodzaju dokumentu i organu, któremu należy przedstawić dany dokument. 

 

Jakie dokumenty wymagają tłumaczenia przysięgłego?

 

Tłumaczenie przysięgłe jest wymagane w przypadku każdego rodzaju zaświadczenia lub dokumentu, który wymaga legalizacji lub poświadczenia prawnego, aby można go było używać w kontekście urzędowym lub w kontaktach z zagranicznymi organami. Dokumenty te mogą dotyczyć wielu dziedzin, takich jak narodziny, śmierć, małżeństwo, rozwód, rejestry karne i niekaralności, akty urodzenia, patenty i wiele innych.

Wśród dokumentów, które najczęściej wymagają tłumaczenia przysięgłego, znajdują się: prawa jazdy, akty urodzenia, akty zgonu, świadectwa zamieszkania, akty sprzedaży, różnego rodzaju licencje, wykształcenie, akty własności i akty notarialne. Teksty te mogą być wydawane przez szkoły, gminy lub organy państwowe.

Mgr Natalia Wisniosz Casprini oferuje usługi w zakresie tłumaczeń przysięgłych i legalizacji dokumentów prawno-finansowych, aktów notarialnych, umów i zaświadczeń Izby Handlowej, zaświadczeń i dyplomów, w celu zagwarantowania ich mocy prawnej w kraju, w którym mają być wykorzystane . Dzięki 20-letniemu doświadczeniu w branży jest w stanie zaoferować profesjonalną i rzetelną usługę w zakresie tłumaczeń przysięgłych wszelkiego rodzaju dokumentów.

Praktyczny przewodnik: ceny i porady dotyczące tłumaczenia przysięgłego

 

Jeśli potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego, zwanego również tłumaczeniem uwierzytelnionym, tłumaczeniem zalegalizowanym, tłumaczeniem poświadczonym lub uwierzytelnionym zgodnym z tekstem oryginalnym, jesteś we właściwym miejscu. Koszt tłumaczenia przysięgłego obliczany jest na podstawie liczby stron końcowego przetłumaczonego dokumentu, gdzie jedna strona odpowiada 1000 znakom ze spacjami. Minimalna stawka rozliczeniowa to jedna strona lub jedna godzina tłumaczenia.

Jednak przed przystąpieniem do zlecenia tłumaczenia przysięgłego ważne jest, aby upewnić się, że dokument, który ma zostać przetłumaczony, niezależnie od tego, czy jest sporządzony w języku obcym, czy w języku włoskim, jest ważny dla instytucji, która go otrzyma. Innymi słowy, należy sprawdzić, czy wymagany jest oryginał dokumentu, poświadczona lub uwierzytelniona kopia oryginału, czy po prostu kserokopia.

Ponadto ważne jest, aby wiedzieć, że tłumaczenie przysięgłe wymaga, aby dokument, który ma zostać przetłumaczony, tłumaczenie i oświadczenie pod przysięgą (oraz ewentualna legalizacja) będą zszyte razem i ostemplowane między stronami, tworząc jeden akt, którego nie można już oddzielić. pod rygorem utraty ważności tłumaczenia. Dlatego jeśli oryginałem dokumentu jest dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub dokument trudny do znalezienia, należy sporządzić uwierzytelnioną kopię, aby uniknąć uszkodzenia oryginalnego dokumentu.

Stosując się do tych praktycznych wskazówek, szybko i łatwo zlecisz tłumaczenie przysięgłe, unikając błędów i niedogodności.

Legalizacja i apostille: czym są i czym się różnią

 

Legalizacja to proces, w ramach którego potwierdzana jest autentyczność podpisu i kwalifikacje osoby, która podpisała dokument. Nie poświadcza jednak ważności dokumentu ani ważności aktu zawartego w dokumencie. Apostille natomiast jest uproszczoną formą legalizacji, która składa się z zaświadczenia dołączanego do oryginalnego dokumentu przez właściwy organ w celu poświadczenia jego ważności i autentyczności we wszystkich krajach przestrzegających konwencji haskiej z 1961 r. Opatrzenie dokumentu apostillą zastępuje legalizację dokumentu w kraju docelowym, znacznie upraszczając procedurę uznania dokumentu za granicą.

 

 

 

Oferuję tłumaczenia przysięgłe i zalegalizowane szerokiej gamy dokumentów, w tym aktów urodzenia i zgonu, zaświadczeń o zameldowaniu lub miejscu zamieszkania, aktów sprzedaży, świadectw wykształcenia i dyplomów szkolnych, aktów własności oraz aktów notarialnych. Jestem tłumaczem przysięgłym, tłumaczem prawnym oraz biegłym sądowym i ekspertem oraz mogę zapewnić legalizację tłumaczenia lub opatrzyć je apostille. Jestem wpisana do Księgi Tłumaczy Przysięgłych i Biegłych Sądowych przy Sędzie Karnym w Rzymie, w Izbie Handlowej, a także na listę tłumaczy przysięgłych Konsulato Polskiego w Rzymie.

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać więcej informacji na temat moich usług w zakresie tłumaczeń przysięgłych i legalizowanych.

Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder