marimoniopolaccoroma
logo traduzioni&interpretariato nero senza ombra

GODZINY SEKRETARIATU

KIM JESTEM

INFORMACJE

ŁĄCZNOŚĆ

Rzym

Via Domenico Chelini nr. 10

(kwadrat Euklidesa)

00197 Rzym

Anzio

CC ANTEO

Viale Antium 6

00042 Anzio

telefon: + 39 335 6012967 - 329 1058521

faks: 06 86931484


e-mail: info@traduzionieinterpretariato.it

7:30 - 13:00 / 15:00 - 19:00

7:30 - 13:00 / 15:00 - 19:00

7:30 - 13:00 / 15:00 - 19:00

7:30 - 13:00 / 15:00 - 19:00

7:30 - 13:00 / 15:00 - 19:00

8.00 - 10.30

Zamknięte

dr Natalii Wiśniosz Casprini

Ekspert techniczny Sądu Zwyczajnego w Rzymie

NIP 13704681009

Prawa autorskie 2021 @ Twojastrona.com

Wszystkie prawa zastrzeżone

Ł

M

M

G

w

S

D


ŚLUBY W RZYMIE DLA CUDZOZIEMCÓW Obecność tłumacza przysięgłego podczas ceremonii

Jeśli jesteś obcokrajowcem i chcesz wziać ślub w Rzymie, potrzebujesz pomocy tłumacza przysięgłego. Jego obecność jest obowiązkowa z mocy prawa i uregulowana Rozporządzeniem Prezydenta z dnia 03 listopada 2000 r. n. 396. Tłumacz pomoże ci zrozumieć obrzęd, zarówno cywilny, jak i kościelny.

Jednak rola tłumacza przysięgłego nie ogranicza się do samej ceremonii: jest on również odpowiedzialny za tłumaczenie przysięgłe dokumentów przedstawianych urzędnikowi stanu cywilnego, za tłumaczenie aktów urodzenia, zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (tzw. nulla osta) oraz za przebieg procedury.

 

Moje doświadczenie jako tłumacz przysięgły pozwala mi zaoferować kompleksową obsługę ślubów w Rzymie. Złożę podpis na akcie małżeństwa oraz będę z Tobą podczas całego procesu, od przedłożenia dokumentów w USC po zawarcie małżeństwa.

 

Nie wahaj się ze mną skontaktować, aby uzyskać więcej informacji.

matrimonioroma

ŚLUBY CYWILNE WE WŁOSZECH

 

Obcokrajowcy mogą zawrzeć małżeństwo cywilne we Włoszech zgodnie z włoską ceremonią cywilną. Uroczystość odbywa się publicznie w Ratuszu, jest celebrowana przez Burmistrza lub jego pełnomocnika w obecności dwóch świadków, zgodnie z art. 84 i nast. Kodeksu cywilnego.

Warunki zawarcia małżeństwa reguluje prawo kraju pochodzenia przyszłych małżonków, a podstawowym dokumentem zawarcia małżeństwa przez cudzoziemców we Włoszech jest zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. To ostatnie jest wydawane przez właściwy organ kraju pochodzenia zgodnie z art. 116 włoskiego Kodeksu Cywilnego lub równoważny dokument wystawiony na podstawie określonych umów lub konwencji międzynarodowych. Zapewnienie musi poświadczać brak przeszkód do zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem kraju pochodzenia i musi zawierać następujące dane: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nazwisko ojca i matki, obywatelstwo, miejsce zamieszkania i status wolny. Ponadto musi zawierać oświadczenie, że cudzoziemiec może zawrzeć małżeństwo.

Nulla osta może być wystawione przez ambasadę lub konsulat państwa pochodzenia we Włoszech (podpis musi być zalegalizowany w prefekturze w przypadku państw, które nie przystąpiły do konwencji przewidujących jego zwolnienie) lub przez właściwy organ Państwa, do którego należą przyszli małżonkowie, jeżeli zezwala na to ustawodawstwo tego kraju. Jeśli dokument został wydany za granicą, musi zostać przetłumaczony na język włoski i zalegalizowany przez włoskie władze w tym samym kraju.

Przyszli małżonkowie-cudzoziemcy, którzy nie mają miejsca zamieszkania ani zameldowania we Włoszech, muszą podpisać protokół, w którym oświadczają, że nie ma między nimi przeszkód w pokrewieństwie, powinowactwie lub przysposobieniu, ani żadnych innych przeszkód przewidzianych w art. 85 , 86, 87 n. 1, 2, 4 i 88 Kodeksu Cywilnego. Protokół można podpisać w Urzędzie Stanu Cywilnego na kilka dni przed ślubem nawet bez obecności świadków.

W celu sporządzenia aktów, niezbędne dokumenty i kopie dokumentów tożsamości małżonków, świadków i tłumacza przysięgłego należy przesłać do Urzędu Stanu Cywilnego co najmniej na 10 dni przed wyznaczonym terminem ślubu.

 

Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder