traduzionegiuratacittadinanzaitaliana
logo traduzioni&interpretariato nero senza ombra

GODZINY SEKRETARIATU

KIM JESTEM

INFORMACJE

ŁĄCZNOŚĆ

Rzym

Via Domenico Chelini nr. 10

(kwadrat Euklidesa)

00197 Rzym

Anzio

CC ANTEO

Viale Antium 6

00042 Anzio

telefon: + 39 335 6012967 - 329 1058521

faks: 06 86931484


e-mail: info@traduzionieinterpretariato.it

7:30 - 13:00 / 15:00 - 19:00

7:30 - 13:00 / 15:00 - 19:00

7:30 - 13:00 / 15:00 - 19:00

7:30 - 13:00 / 15:00 - 19:00

7:30 - 13:00 / 15:00 - 19:00

8.00 - 10.30

Zamknięte

dr Natalii Wiśniosz Casprini

Ekspert techniczny Sądu Zwyczajnego w Rzymie

NIP 13704681009

Prawa autorskie 2021 @ Twojastrona.com

Wszystkie prawa zastrzeżone

Ł

M

M

G

w

S

D


OBYWATELSTWO WŁOSKIE DLA POLAKóW

 

 

traduction-assermente

Wniosek o obywatelstwo włoskie dla Polaków

Chcesz uzyskać obywatelstwo włoskie, ale jesteś obywatelem polskim? Nasza pełna usługa poprowadzi Cię krok po kroku. Uzyskamy niezbędne dokumenty w Polsce, zalegalizujemy Twoje dokumenty w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie oraz zajmiemy się tłumaczeniem przysięgłym i kontrolą dokumentacji. Pomożemy Ci w złożeniu wniosku o obywatelstwo włoskie i wyślemy za Ciebie wniosek elektroniczny.

 

Jesteś obywatelem polskim i chcesz uzyskać obywatelstwo włoskie?

 Pomożemy Ci:

 

- uzyskać niezbędne dokumenty w Polsce:

- akt urodzenia

- zaświadczenie o niekaralności

- zalegalizować dokumenty w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie

- wykonać tłumaczenie przysięgłe

- sprawdź dokumentację

- złożyć wniosek o przyznanie obywatelstwa włoskiego

- wysłać wniosek elektroniczny

Obywatelstwo włoskie dla Polaków

- przyjazna i kompetentna obsluga w języku polskim - praktyki dotyczące obywatelstwa włoskiego

- dokumenty do obywatelstwa włoskiego z Polski

​- złożenie wniosku o obywatelstwo online

Chcesz złożyć wniosek o obywatelstwo włoskie?

Skontaktuj się z nami!

JAK UZYSKAć OBYWATELSTWO WŁOSKIE DLA POLAKÓW?


Obywatelstwo włoskie jest nabywane automatycznie lub może zostać przyznane po złożeniu wniosku.

 

Obywatelstwo włoskie zostaje przyznane automatycznie w następujących przypadkach:

- gdy dziecko urodziło się z włoskich rodziców;

- gdy dziecko urodziło się z bezpaństwowców lub nieznanych rodziców lub rodziców narodowości, której prawo nie przewiduje przekazywania obywatelstwa dziecku urodzonemu za granicą;

- przez uznanie;

- przez adopcję.

 

Aby złożyć wniosek o przyznanie obywatelstwa włoskiego należy spełniać następujące wymogi:

 

Zameldowanie we Włoszech:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy 91/1992 niezbędne jest nieprzerwane legalne przebywanie we Włoszech przez okres:

° 3 lata – w przypadku cudzoziemca urodzonego we Włoszech lub potomka w linii prostej II stopnia obywatela włoskiego z urodzenia

° 5 lat – w przypadku pełnoletniego cudzoziemca adoptowanego przez obywatela Włoch, licząc od dnia adopcji. Paragraf ten obejmuje również potomstwo naturalizowanego obywatela włoskiego. W takim przypadku bierze się pod uwagę termin 5 lat od dnia złożenia przez niego ślubowania

° 5 lat – w przypadku cudzoziemca, który służył, nawet poza terytorium kraju, Republice Włoskiej

° 4 lata – w przypadku obywateli należących do państwa członkowskiego Unii Europejskiej

° 5 lat – w przypadku bezpaństwowca lub uchodźcy

° 10 lat – dla obywateli, którzy nie podlegają poprzednim przypadkom

 

Obywatelstwo włoskie przez małżeństwo:

Zgodnie z art. 5 ustawy 91/1992 cudzoziemcy pozostający w związku małżeńskim z obywatelami włoskimi mogą ubiegać się o obywatelstwo włoskie. Muszą legalnie przebywać we Włoszech przez co najmniej 2 lata od daty zawarcia małżeństwa. W przypadku dzieci urodzonych lub adoptowanych przez małżonków wymagany legalny pobyt wynosi 1 rok;

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU:

° Formularz wniosku;

° znaczek skarbowy 16,00 euro;

° Wyciąg z aktu urodzenia wraz ze wszystkimi danymi osobowymi ze wskazaniem danych ojca i matki wnioskodawcy oraz powiązane tłumaczenie przysięgłe na język włoski;

° Zaświadczenie o niekaralności wystawione w kraju pochodzenia i krajów trzecich zamieszkania oraz tłumaczenie przysięgłe na język włoski;

° Kserokopia włoskiego dowodu osobistego

° Kserokopia paszportu

° Kserokopia pozwolenia na pobyt/karty pobytowej (dla obywateli spoza UE) lub zaświadczenia o miejscu pobytu (wydanego przez gminę miejsca zamieszkania dla obywateli UE);

° Oryginalna kopia wpłaty opłaty 250,00 Euro.

° Certyfikat znajomości języka włoskiego liv. B1 

 

Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder