traduzionegiuratacittadinanzaitaliana
traduzionigiuratepolaccoroma
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

OBYWATELSTWO WŁOSKIE DLA POLAKóW

 

 

traduction-assermente

Wniosek o obywatelstwo włoskie dla Polaków

Chcesz uzyskać obywatelstwo włoskie, ale jesteś obywatelem polskim? Nasza pełna usługa poprowadzi Cię krok po kroku. Uzyskamy niezbędne dokumenty w Polsce, zalegalizujemy Twoje dokumenty w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie oraz zajmiemy się tłumaczeniem przysięgłym i kontrolą dokumentacji. Pomożemy Ci w złożeniu wniosku o obywatelstwo włoskie i wyślemy za Ciebie wniosek elektroniczny.

 

Jesteś obywatelem polskim i chcesz uzyskać obywatelstwo włoskie?

 Pomożemy Ci:

 

- uzyskać niezbędne dokumenty w Polsce:

- akt urodzenia

- zaświadczenie o niekaralności

- zalegalizować dokumenty w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Warszawie

- wykonać tłumaczenie przysięgłe

- sprawdź dokumentację

- złożyć wniosek o przyznanie obywatelstwa włoskiego

- wysłać wniosek elektroniczny

Obywatelstwo włoskie dla Polaków

- przyjazna i kompetentna obsluga w języku polskim - praktyki dotyczące obywatelstwa włoskiego

- dokumenty do obywatelstwa włoskiego z Polski

​- złożenie wniosku o obywatelstwo online

Chcesz złożyć wniosek o obywatelstwo włoskie?

Skontaktuj się z nami!

JAK UZYSKAć OBYWATELSTWO WŁOSKIE DLA POLAKÓW?


Obywatelstwo włoskie jest nabywane automatycznie lub może zostać przyznane po złożeniu wniosku.

 

Obywatelstwo włoskie zostaje przyznane automatycznie w następujących przypadkach:

- gdy dziecko urodziło się z włoskich rodziców;

- gdy dziecko urodziło się z bezpaństwowców lub nieznanych rodziców lub rodziców narodowości, której prawo nie przewiduje przekazywania obywatelstwa dziecku urodzonemu za granicą;

- przez uznanie;

- przez adopcję.

 

Aby złożyć wniosek o przyznanie obywatelstwa włoskiego należy spełniać następujące wymogi:

 

Zameldowanie we Włoszech:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy 91/1992 niezbędne jest nieprzerwane legalne przebywanie we Włoszech przez okres:

° 3 lata – w przypadku cudzoziemca urodzonego we Włoszech lub potomka w linii prostej II stopnia obywatela włoskiego z urodzenia

° 5 lat – w przypadku pełnoletniego cudzoziemca adoptowanego przez obywatela Włoch, licząc od dnia adopcji. Paragraf ten obejmuje również potomstwo naturalizowanego obywatela włoskiego. W takim przypadku bierze się pod uwagę termin 5 lat od dnia złożenia przez niego ślubowania

° 5 lat – w przypadku cudzoziemca, który służył, nawet poza terytorium kraju, Republice Włoskiej

° 4 lata – w przypadku obywateli należących do państwa członkowskiego Unii Europejskiej

° 5 lat – w przypadku bezpaństwowca lub uchodźcy

° 10 lat – dla obywateli, którzy nie podlegają poprzednim przypadkom

 

Obywatelstwo włoskie przez małżeństwo:

Zgodnie z art. 5 ustawy 91/1992 cudzoziemcy pozostający w związku małżeńskim z obywatelami włoskimi mogą ubiegać się o obywatelstwo włoskie. Muszą legalnie przebywać we Włoszech przez co najmniej 2 lata od daty zawarcia małżeństwa. W przypadku dzieci urodzonych lub adoptowanych przez małżonków wymagany legalny pobyt wynosi 1 rok;

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU:

° Formularz wniosku;

° znaczek skarbowy 16,00 euro;

° Wyciąg z aktu urodzenia wraz ze wszystkimi danymi osobowymi ze wskazaniem danych ojca i matki wnioskodawcy oraz powiązane tłumaczenie przysięgłe na język włoski;

° Zaświadczenie o niekaralności wystawione w kraju pochodzenia i krajów trzecich zamieszkania oraz tłumaczenie przysięgłe na język włoski;

° Kserokopia włoskiego dowodu osobistego

° Kserokopia paszportu

° Kserokopia pozwolenia na pobyt/karty pobytowej (dla obywateli spoza UE) lub zaświadczenia o miejscu pobytu (wydanego przez gminę miejsca zamieszkania dla obywateli UE);

° Oryginalna kopia wpłaty opłaty 250,00 Euro.

° Certyfikat znajomości języka włoskiego liv. B1 

 

Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder